Med syfte att skapa trygghet

Om Luleå tekniska universitet står för den tekniska biten, så bidrar det andra universitetet på Campus Skellefteå med en annan kunskap.
– Det är jätteroligt att två vetenskaper möts, det befruktar ju båda världar. Jag brukar säga att jag är inblandad i ”mjukvaran”, säger Gunilla Strandberg, professor vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Hon har länge forskat inom äldrevård och i iVO-projektet har hennes roll varit att delta i de inledande intervjuer som gjorts med de boende.

– Vi har försökt få dem att berätta om sina livsmönster och sedan har vi gjort protokoll så att de utifrån sina egna behov kan få olika typer av notifieringar. Allt är personcentrerat och utgår från deras vardag, säger Gunilla Strandberg.

I juli började notifieringar skickas ut från nio bostäder i Skellefteå. Informationen som skickas grundar sig i intervjuerna och en del närstående vill ha notifieringar om allt, andra vill bara få veta om något hos den boende avviker.

– Syftet är ju att skapa trygghet i hemmet och det är en dialog med de boende.

Längre fram kommer Gunilla Strandberg även att utvärdera hur de boende upplevt projektet, men där är man inte än.

– Då ska vi på ett nogsamt sätt försöka ta reda på hur det har varit att få de här notifieringarna, både det som varit positivt men även det som kanske varit negativt eller upplevts som ett hinder.

Resultatet kan sedan användas som en pusselbit i forskningen om hur IoT kan användas inom vården.

– Det läggs hela tiden pusselbitar och om vi kan se att det här verkligen är fiffigt för en person som vill ha mer trygghet och säkerhet i hemmet, så är ju min förhoppning att man implementerar det i verksamheten i kommuner där behovet finns. Att det kommer befolkningen till godo är ju drivkraften, men först måste det utredas ordentligt, säger Gunilla Strandberg.

Dela på

Fler inlägg