Partners med innovativa lösningar

Innovativa digitala lösningar som kan skapa större frihet för äldre. Det är fokus för BI Nordic och Mevia, två partners i iVO-projektet.

 Många äldre missar att ta sina mediciner. Samtidigt lägger hemtjänsten stora resurser på att räcka fram medicin till äldre som skulle kunna klara att ta sin medicin helt själva.

Göteborgsbaserade Mevia jobbar med följsamhet i medicinering och vill hitta lösningar för att både skapa mer frihet för individen och avlasta äldreomsorgen.
– Vi vill stötta personer att ta sin medicin i rätt tid och på rätt sätt, säger företagets vd Jesper Hassel.

I iVO-projektet har Mevia testat några olika koncept för att mäta och logga data för när äldre tar sin medicin. Man har bland annat mätt de klassiska dosförpackade medicinerna. Tekniken bygger på konduktiva kretsar. När medicinpåsen rivs upp bryts kretsen, och användningen kan då mätas.
– Vi använde också en annan lösning i projekten, en uppkopplad dosett som man kan packa med de läkemedel man redan har, säger Jesper Hassel.

Jesper beskriver projektet som lärorikt.
– Det finns en stor komplexitet i ett sånt här projekt. Det har varit väldigt intressant att se hur det kan funka. Grundtanken med det vi försöker åstadkomma i projeketet är fantastisk, säger han.

Skellefteåbaserade BI Nordic är en annan partner i projektet. Företaget arbetar med att ta fram modeller för aktiviteter i hemmiljö. Man studerar exempelvis vad som är en normal morgonrutin för en person, och försöker sedan hitta avvikelser. Både långsiktiga och kortsiktiga förändringar har studerats. Ett utmanande arbete, berättar Anders Hedlund på BI Nordic.
–  Storskalig datainsamling är svårt. Utmaningen är att hitta det gemensamma och hålla det homogent för att det ska skala över flera installationer och tid, utan att tappa i detaljerna, säger han.

Anders Hedlund säger att bredden på kunnandet har varit stort hos alla inblandade parter.
– Väldigt inspirerande och otroligt lärorikt att få verka i en miljö och en typ av data som inte studerats på det här sättet tidigare i så här stor skala och över så lång tid.

Dela på

Fler inlägg