Partners

Ett antal företag, tre kommuner och två universitet samarbetar för att skapa en Smart Region.

Vi som samarbetar i projektet är

 • Alleato
 • BI Nordic
 • Data Ductus
 • Kiruna kommun
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Metry
 • Mevia
 • Posifon
 • RISE
 • Skebo
 • Skellefteå kommun
 • Skellefteå Kraft
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Universitet